Bente HøjerBente Højer tilbyder

- Konsulentbistand
- Supervison
- Teambuilding

- Coaching og Karriererådgivning

- Art Coaching

Konsulentbistand til virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner i form af kompetenceudvikling, uddannelse i vejledning, kommunikationstræning og teambuilding for  personale- og ledergrupper.

Uddannelse
Cand.pæd. i pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet
Læreruddannet fra KDAS, Københavns Dag- og Afenseminarium
Organisations- og supervisoruddannet fra GIS, Gestaltinstitut
Erhvervsvejleder og skolevejlederuddannelse
Art Coachuddannet, exam. fra Freiburginstituttet, Art of Coaching